ΝΕΑ

Οστεοπορωση και εντερικο μικροβιωμα: Η αλληλεπιδραση του μεταβολισμου και του ανοσοποιητικου συστηματος με το εντερικο μικροβιωμα και την οστικη ανακατασκευη.

Η σύνθετη σχέση μεταξύ του ανθρώπινου οργανισμού και του εντερικού μικροβιώματος στο μεταβολισμό των οστών αποτελεί σημαντικό αντικείμενο έρευνας τα τελευταία χρόνια. Τα θρεπτικά συστατικά που παραλαμβάνονται από την τροφή, οι φλεγμονώδεις παράγοντες και το ορμονικό περιβάλλον διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των οστών. Αποτελέσματα ερευνών αποδεικνύουν πως το εντερικό μικροβίωμα επηρεάζοντας τον μεταβολισμό, την ανοσολογικά απόκριση και την έκκριση ορμονών του οργανισμού επιφέρει αλλαγές στην ομοιόσταση των οστών. Στο άρθρο που ακολουθεί συνοψίζεται η επίδραση του εντερικού μικροβιώματος στο μεταβολισμό των οστών παρέχοντας νέες ιδέες και στόχους για την κλινική θεραπεία της οστεοπόρωσης.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is MBO3-8-e00810-g005.jpg

Εντερικό μικροβίωμα και οστεοπόρωση

Η οστεοπόρωση είναι μία χρόνια ασθένεια που κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η απώλεια οστικού ιστού. Η μείωση της οστικής πυκνότητας μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες στον ασθενή και να επηρεάσουν την καθημερινότητα του. Οι παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση της νόσου είναι γενετικοί και περιβαλλοντικοί (όπως για παράδειγμα ο τρόπος ζωής) ωστόσο ο ακριβείς μηχανισμός ανάπτυξης χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη νέων μεθόδων αλληλούχισης  (High-throughput sequencing, HTS) ενδιαφέρουσα συσχέτιση εντοπίζεται ανάμεσα στην ανάπτυξη της νόσου και το εντερικό μικροβίωμα. Το παρακάτω άρθρο αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανασκόπηση για τους πιθανούς μηχανισμούς αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο εντερικό μικροβίωμα και το μεταβολισμό των οστών καθώς και για πιθανούς τρόπους πρόληψης και θεραπείας μέσω του εντερικού μικροβιώματος.

Η χρήση των βοτάνων ως εναλλακτική θεραπεία για την οστεοπόρωση.

Η οστεοπόρωση είναι μία συστηματική νόσος των οστών και χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής μάζας και διαταραχή της αρχιτεκτονικής των οστών, που οδηγούν σε ευθραυστότητα των οστών και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.  Τα συμβατικά αντι-οστεοπορωτικά φαρμακευτικά προϊόντα είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία και την προφύλαξη έναντι της οστεοπόρωσης, ωστόσο σχετίζονται με διάφορες παρενέργειες που ωθούν πολλές γυναίκες να αναζητήσουν βοτανικά προϊόντα ως εναλλακτική θεραπεία. Υπάρχει μεγάλος αριθμός βιοδραστικών ενώσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση της οστεοπόρωσης. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με ενώσεις φυτικής προέλευσης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη διατήρηση της υγείας των οστών σε περιεμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.  

Το εντερικό μικροβίωμα αλλάζει σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που πάσχουν από οστεοπόρωση και οστεοπενία.

Η οστεοπόρωση και ο πρόδρομος της, η οστεοπενία είναι κοινές μεταβολικές παθήσεις των οστών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Ένας αυξανόμενος όγκος δεδομένων δείχνει ότι το μικροβίωμα του εντέρου εμπλέκεται στη ρύθμιση του μεταβολισμού των οστών. Ωστόσο, υπάρχουν λίγες μελέτες που εξετάζουν πώς το μικροβίωμα του εντέρου στην οστεοπόρωση και την οστεοπενία μπορεί να διαφέρει από το μικροβίωμα υγιών ατόμων. Στη συγκεκριμένη μελέτη, εξετάστηκαν 86 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (υγιείς, με οστεοπένια, με οστεοπόρωση) ώστε να χαρακτηριστεί η ποικιλομορφία, η σύνθεση και το λειτουργικό δυναμικό γονιδίων του μικροβιώματος του εντέρου των υγιών, οστεοπενικών και οστεοπορωτικών γυναικών. Τόσο οι οστεοπορωτικές όσο και οι οστεοπενικές ταξονομικές συνθέσεις βρέθηκαν να διαφέρουν σημαντικά από τις υγιείς συμμετέχουσες. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η οστεοπόρωση και η οστεοπενία τροποποιούν το μικροβίωμα του εντέρου των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών και εντοπίζουν πιθανές μικροβιακές ταξινομικές και λειτουργικές οδούς που μπορεί να εμπλέκονται σε αυτήν την ασθένεια.