Σχεδιασμός και ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση μέσω μηχανισμών του εντερικού μικροβιώματος. Μελέτη της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας στο καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής.

Το ερευνητικό έργο OSTEOMEχρηματοδοτείται στα πλαίσια της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β κύκλος.

Panel 1

Bone-Vio

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder