Η χρήση των βοτάνων ως εναλλακτική θεραπεία για την οστεοπόρωση.

Η οστεοπόρωση είναι μία συστηματική νόσος των οστών και χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής μάζας και διαταραχή της αρχιτεκτονικής των οστών, που οδηγούν σε ευθραυστότητα των οστών και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.  Τα συμβατικά αντι-οστεοπορωτικά φαρμακευτικά προϊόντα είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία και την προφύλαξη έναντι της οστεοπόρωσης, ωστόσο σχετίζονται με διάφορες παρενέργειες που ωθούν πολλές γυναίκες να αναζητήσουν βοτανικά προϊόντα ως εναλλακτική θεραπεία. Υπάρχει μεγάλος αριθμός βιοδραστικών ενώσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση της οστεοπόρωσης. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με ενώσεις φυτικής προέλευσης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη διατήρηση της υγείας των οστών σε περιεμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.  

Το εντερικό μικροβίωμα αλλάζει σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που πάσχουν από οστεοπόρωση και οστεοπενία.

Η οστεοπόρωση και ο πρόδρομος της, η οστεοπενία είναι κοινές μεταβολικές παθήσεις των οστών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Ένας αυξανόμενος όγκος δεδομένων δείχνει ότι το μικροβίωμα του εντέρου εμπλέκεται στη ρύθμιση του μεταβολισμού των οστών. Ωστόσο, υπάρχουν λίγες μελέτες που εξετάζουν πώς το μικροβίωμα του εντέρου στην οστεοπόρωση και την οστεοπενία μπορεί να διαφέρει από το μικροβίωμα υγιών ατόμων. Στη συγκεκριμένη μελέτη, εξετάστηκαν 86 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (υγιείς, με οστεοπένια, με οστεοπόρωση) ώστε να χαρακτηριστεί η ποικιλομορφία, η σύνθεση και το λειτουργικό δυναμικό γονιδίων του μικροβιώματος του εντέρου των υγιών, οστεοπενικών και οστεοπορωτικών γυναικών. Τόσο οι οστεοπορωτικές όσο και οι οστεοπενικές ταξονομικές συνθέσεις βρέθηκαν να διαφέρουν σημαντικά από τις υγιείς συμμετέχουσες. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η οστεοπόρωση και η οστεοπενία τροποποιούν το μικροβίωμα του εντέρου των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών και εντοπίζουν πιθανές μικροβιακές ταξινομικές και λειτουργικές οδούς που μπορεί να εμπλέκονται σε αυτήν την ασθένεια.